t
Butigeidas vardadienį švenčia gruodžio 1 dieną
lietuvių: bu- (būti) + geid- (geidė)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Butigeidas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t