t
Bugailas vardadienį švenčia kovo 10 dieną
lietuvių: bu- (būti arga buginti "bauginti) + gail- (senovės lietuvių gailas "stiprus") – "esantis stiprus", "gąsdinantis savo stiprybe"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Bugailas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t