t
Budvydas vardadienį švenčia spalio 6 dieną
lietuvių: bud- (budinti) + vyd- (iš-vydo)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Budvydas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t