t
Budvilas vardadienį švenčia sausio 31 dieną
lietuvių: bud- (budinti) + vil- (viltis)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Budvilas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t