t
Bronislava vardadienį švenčia rugpsėjo 3 dieną
slavų: braniti "ginti, saugoti" + slava "šlovė" – "šlovę ginantis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Bronislava

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t