t
Brigita vardadienį švenčia liepos 23 dieną
keltų: "dorovės jėga", airių mitologijos deivės vardas Brighid

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Brigita

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t