t
Bitė vardadienį švenčia gegužės 16 dieną
lietuvių: bitė – darbštumo simbolis

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Bite

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t