t
Berta vardadienį švenčia rugpsėjo 3 dieną
senovės vokiečių: beraht "garsi, žymi"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Berta

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t