t
Bernardas vardadienį švenčia rugpjūčio 20 dieną
senovės vokiečių: bern "lokys" + hart "stiprus, tvirtas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Bernardas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t