t
Benvenutas vardadienį švenčia kovo 22 dieną
italų "mielai laukiamas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Benvenutas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t