t
Benjaminas vardadienį švenčia kovo 31 dieną
hebrajų (senovės žydų): "mylimasis sūnus"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Benjaminas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t