t
Benigna vardadienį švenčia spalio 1 dieną
lotynų: Benignus "malonus"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Benigna

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t