t
Benediktas vardadienį švenčia sausio 4 dieną
lotynų: benedictus "palaiminta, -as"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Benediktas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t