t
Beatričė vardadienį švenčia liepos 29 dieną
italų iš lotynų: beatrix "laimę nešanti, -is"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Beatrice

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t