t
Barvydas vardadienį švenčia rugpjūčio 29 dieną
lietuvių: bart- (barti reikšme "kovoti", plg. rusų "borotsia") + vyd- (iš-vydo)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Barvydas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t