t
Bartautas vardadienį švenčia rugpjūčio 1 dieną
lietuvių: bar- (barti reikšme "kovoti", plg. rusų "borotsia") + taut- (tauta ) – "kovojantis, -i už tautą"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Bartautas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t