t
Barnabas vardadienį švenčia birželio 11 dieną
aramėjų: bar "sūnus" + nabha "pranašystė"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Barnabas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t