t
Bargailas vardadienį švenčia birželio 15 dieną
lietuvių: bar- (barti reikšme "kovoti", plg. rusų "borotsia") + gai- (gailas "stiprus") – "stiprus kovotojas, -a"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Bargailas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t