t
Banguolė vardadienį švenčia sausio 30 dieną
lietuvių: "banga" + -uolis

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Banguole

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t