t
Balys vardadienį švenčia rugpjūčio 19 dieną
trumpinys iš Boleslovas slavų: bolje "daugiau" + slava "šlovė" – "dar šlovingesnis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Balys

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t