t
Baltramiejus vardadienį švenčia rugpjūčio 24 dieną
aramėjų: Bar-Talmaj "Tomajo sūnus", aramėjiškas graikų Ptolomėjo vardas

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Baltramiejus

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t