t
Baltazaras vardadienį švenčia sausio 6 dieną
babiloniečių, asirų: "tepadeda dievas Belas karaliui", "tas, kurį saugo dievas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Baltazaras

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t