t
Ąžuolas vardadienį švenčia birželio 2 dieną
lietuvių: ąžuolas "stiprus, stipri kaip ąžuolas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Azuolas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t