t
Austėja vardadienį švenčia gegužės 9 dieną
lietuvių: aust- (austi, austas) + -ėja "audėja" . Šiuo vardu buvo vadinama ir senovės lietuvių tikėjimo deivė - bičių globėja.

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Austeja

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t