t
Aušra vardadienį švenčia balandžio 27 dieną
lietuvių: aušra "tyra, -as kaip aušra"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Ausra

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t