t
Aurora vardadienį švenčia kovo 5 dieną
sen. graikų deivės Aurora vardas; "ryto aušra"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Aurora

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t