t
Augūna vardadienį švenčia rugpjūčio 30 dieną
lietuvių: augus "augalotas, didelis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Auguna

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t