t
Augmina vardadienį švenčia liepos 28 dieną
lietuvių: aug- (augti) + min- (minėti) – "augantis ir minimas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Augmina

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t