t
Audra vardadienį švenčia gegužės 8 dieną
lietuvių: "audra"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Audra

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t