t
Audinga vardadienį švenčia gruodžio 3 dieną
sulietuvintas prūsų: au (prūsiškai "be, nuo, šalin") + ding- (dingoti "nujausti, numanyti") – "nujaučiantis, -i"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Audinga

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t