t
Astra vardadienį švenčia rugpjūčio 10 dieną
trumpinys iš Astrida skandinavų: ans "dievas" + rida "joti" – "dievo jojimas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Astra

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t