t
Asterija vardadienį švenčia rugpjūčio 10 dieną
graikų "žvaigždiška, žvaigždiškas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Asterija

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t