t
Asta vardadienį švenčia vasario 3 dieną
iš Anastazija graikų: "prisikėlęs, prisikėlusi"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Asta

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t