t
Arvydas vardadienį švenčia birželio 23 dieną
lietuvių: ar- (ar "taip pat, irgi") + vyd (prūsiškai widdai "matė", lietuviškai išvydo)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Arvydas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t