t
Arvilas vardadienį švenčia rytoj
lietuvių: ar- (ar "taip pat, irgi") + vil- (viltis)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Arvilas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t