t
Arvaidas vardadienį švenčia sausio 1 dieną
sulietuvintas prūsų: ar- (ar "taip pat, irgi") + vaid- (vaidytis, vaidentis "rodytis")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Arvaidas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t