t
Arūnas vardadienį švenčia sausio 6 dieną
lietuvių: aras "erelis" + -ūnas

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Arunas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t