t
Arimantas vardadienį švenčia sausio 4 dieną
lietuvių: ar- (ar "taip pat, irgi") + mant- (mantus "sumanus") – "irgi protingas, -a"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Arimantas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t