t
Argaudas vardadienį švenčia rugpjūčio 19 dieną
lietuvių: ar- (ar "taip pat, irgi") + gaud- (gaudyti) – "gaudančioji, -ysis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Argaudas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t