t
Apolonija vardadienį švenčia vasario 9 dieną
lotynų: "priklausantis Apolonui" (Apolonas – romėnų ir graikų saulės dievas, menų globėjas)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Apolonija

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t