t
Anielius vardadienį švenčia gegužės 5 dieną
graikų: "pranešėja, -as" (iš Angelė, Angelius)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Anielius

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t