t
Angelas vardadienį švenčia gegužės 5 dieną
graikų: "pranešėja, -as"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Angelas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t