t
Andrius vardadienį švenčia lapkričio 1 dieną
graikų trumpinys iš Andrėja, Andriejus

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Andrius

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t