t
Anastasija vardadienį švenčia lapkričio 17 dieną
graikų: "prisikėlęs, prisikėlusi"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Anastasija

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t