t
Anakletas vardadienį švenčia rytoj
graikų: "pašauktas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Anakletas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t