t
Ana vardadienį švenčia gruodžio 22 dieną
rusiškas vardas iš hebrajų (sen. žydų): "dievo malonė" arba "maloni"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Ana

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t