t
Alvydas vardadienį švenčia liepos 20 dieną
lietuvių: al- (aliai vienas) + vyd (prūsiškai widdai "matė", lietuviškai išvydo) – "visa matantis"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Alvydas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t