t
Aluona vardadienį švenčia birželio 11 dieną
lietuvių iš upėvardžio Aluona (Josvainiai)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Aluona

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t