t
Almeda vardadienį švenčia rugpjūčio 1 dieną
lietuvių: al- (alei vienas "kiekvienas) + med- (medė "giria") – "visus žinantis girioje, girininkas"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Almeda

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t