t
Almantas vardadienį švenčia gegužės 25 dieną
lietuvių: al- (aliai vienas) + mant- (mantus "sumanus", manta "turtas") – "visa išmananti, -is"

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Almantas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t